เอกสารงานบริหารทั่วไป
โรงเรียนกระเทียมวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 29) 18 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกระเทียมวิทยา เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 443) 04 ต.ค. 65