รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

Adobe Acrobat Document แบบรายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 926.76 KB
Adobe Acrobat Document รายงานค่าสาธารณูปโภค-ปีงบ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.73 KB
Adobe Acrobat Document รายงานเงินคงเหลือ-มี.ค.2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156 KB
Adobe Acrobat Document รายงานรายจ่าย-มี.ค.2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 427.07 KB