ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตามก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนกระเทียมวิทยานำโดยท่านผู้อำนวยการวายุคล จุลทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการอายุ  คิดดี ประธานสหวิทยาเขต 8 และคณะครูโรงเรียนกระเทียมวิทยาร่วมต้อนรับท่านคณะกรรมการนิเทศจาก สพม.สุรินทร์ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนกระเทียมวิทยาในการนี้โรงเรียนกระเทียมวิทยาขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง 
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2564,16:30   อ่าน 1205 ครั้ง